Biciklističke rute - I-TI bike team

Preporučene biciklističke rute

NP Krka

Krenuli smo iz malog sela Lozovac prema Skradinu (ne zaboravite, na bicikli je zabranjeno ulaziti na Skradinski - to je NP, poštujte pravila!), polako se penjali do mjesta Graovo kod kojeg se nalazi vidikovac i pogled na samostan Visovac i kanjon Krke. Zatim smo se uputili prema Roškom slapu te od tamo pratili cestu za Brištane Gornje i makadamom se spustili na ušće rijeke Čikole. Vozili smo se prema samom ušću, potom strmim usponom prema mjestu Konjevrate ... i polagano prema Cilju.

 

 • Biciklistička ruta NP Krka
 • Biciklistička ruta NP Krka
 • Biciklistička ruta NP Krka
 • Biciklistička ruta NP Krka
 • Biciklistička ruta NP Krka
 • Biciklistička ruta NP Krka
 • Biciklistička ruta NP Krka
 • Biciklistička ruta NP Krka
 • Biciklistička ruta NP Krka
 • Biciklistička ruta NP Krka
 • Biciklistička ruta NP Krka
 • Biciklistička ruta NP Krka

Samobor

Izlet u planine! Krenuli smo iz Zagreba preko jezera u Kerestincu prema Samoboru, a zatim uspon prema Žumberačkom gorju točnije Japetiću. Putem smo posjetili jedno od najljepših izletišta - PD Cerinski Vir 331 m.n.v. Nakon malog odmora na toj lokaciji zaputili smo se u PD Žitnica 879 m.n.v.

 

 • Biciklistička ruta Samobor
 • Biciklistička ruta Samobor
 • Biciklistička ruta Samobor
 • Biciklistička ruta Samobor
 • Biciklistička ruta Samobor
 • Biciklistička ruta Samobor
 • Biciklistička ruta Samobor
 • Biciklistička ruta Samobor
 • Biciklistička ruta Samobor
 • Biciklistička ruta Samobor
 • Biciklistička ruta Samobor
 • Biciklistička ruta Samobor

Parenzana

Jedna od naših najljepših biciklističkih ruta Parenzana (kraći kružni dio) Vižinada - Grožnjan - Motovun - Vižinada.

 

 • Biciklistička ruta Parenzana - Istra
 • Biciklistička ruta Parenzana - Istra
 • Biciklistička ruta Parenzana - Istra
 • Biciklistička ruta Parenzana - Istra
 • Biciklistička ruta Parenzana - Istra
 • Biciklistička ruta Parenzana - Istra
 • Biciklistička ruta Parenzana - Istra
 • Biciklistička ruta Parenzana - Istra
 • Biciklistička ruta Parenzana - Istra
 • Biciklistička ruta Parenzana - Istra
 • Biciklistička ruta Parenzana - Istra
 • Biciklistička ruta Parenzana - Istra